U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.

Beheer

Uw troeven voor een samenwerking met ons.

Bereikbaarheid

Ons kantoor is alle dagen open van 9u tot 12u - uitgezonderd op woensdag en zondag. Voor noodgevallen zijn wij te bereiken via gsm buiten de kantooruren.  Op die manier bieden wij u dus maximale bereikbaarheid.

Ervaring

Twee gediplomeerde vastgoedmakelaars met B.I.V.-attest nummer:

Samen 35 jaar ervaring en steeds op de hoogte van de laatste wetgeving met betrekking tot vastgoed en het beheer ervan.

Administratie

De lijsten van de mede-eigenaars up-to-date houden. De opvolging van de briefwisseling van de mede-eigenaars en deze met betrekking tot het beheer van de residentie verzekeren. De geschillendossiers voorbereiden en ze doorgeven aan de bevoegde personen. De archieven van het gebouw bijhouden. Telefonische oproepen beantwoorden en er het nodige gevolg aan geven. De algemene administratie van de mede-eigendom up-to-date houden. Gerechtelijke acties instellen in naam van de vereniging. Het huishoudelijk reglement verdelen en doen naleven. Relaties met de mede-eigenaars voor het oplossen van problemen. Constante evaluatie van langlopende contracten en opvragen van vergelijkende prijsoffertes voor de geleverde diensten.

Technisch

Snelle opvolging van alle noodzakelijke en goedgekeurde werken. Veiligheidscontrole en preventief optreden om schadegevallen te vermijden. Veiligheidsdossier voor uw liftinstallatie bewaren en opvolging van preventieve onderzoeken en risico-analyses. Relaties met aannemers en onderaannemers waardoor we een snelle service kunnen garanderen. De nodige bestekken en offertes voorleggen aan de mede-eigenaars en/of raad van bestuur. Technische specialisten aanstellen voor het controleren en opvolgen van grote werken. Tijdens zijn bezoeken zal de syndicus de staat van de gemene delen alsook de werking van de installaties, uitrustingen en gemeenschappelijke diensten nakijken en nagaan welke herstellingen de tussenkomst van een vakman vereisen. Oproep en ontvangst van de werkbestekken, prestaties en leveringen. Bestelling van dringende prestaties voor de mede-eigendom en indien individuele mede-eigenaars in gebreke blijven.

Boekhouding

Openen van een bankrekening in naam van de mede-eigendom. Voorafgaand opstellen van het jaarbudget van de lasten. Opvragingen provisies en reservefonds toesturen aan alle eigenaars. Toezicht op de betalingen van de eigenaars, versturen van herinneringen en nemen van gepaste maatregelen om de sommen die aan de mede-eigendom verschuldigd zijn te recupereren. Ontvangen facturen controleren op hun juistheid, controle van de uitvoering van hun inhoud, eventuele voorlegging aan de raad van bestuur, betalen van de facturen. Jaarlijkse opstelling van de balans, detail van de facturen, verdeelrooster van de lasten conform de basisakte, het algemeen reglement van mede-eigendom en de beslissingen van de Algemene Vergaderingen. Ter controle voorlegging van de rekening aan de raad van rekening commissaris alsook versturen naar alle eigenaars.

Algemene vergaderingen en Beheerraden

De datum van de Algemene Vergadering vastleggen, de dagorde voorbereiden, de vergaderplaats reserveren. De oproepingen binnen de voorziene vormen en termijnen versturen. De technische en financiële oplossingen voorbereiden, voor te leggen aan de Algemene Vergadering tijdens de diverse punten van de dagorde. De Algemene Vergadering leiden. De lijst van de aanwezigheden opstellen en noteren van de stemmen. Het proces-verbaal opstellen en een kopie naar elke mede-eigenaar sturen. Zich ter beschikking houden van de Algemene Vergadering om haar te adviseren, te informeren en de meest geschikte oplossingen te zoeken voor problemen die de mede-eigenaars aangehaald hebben. Alle beslissingen worden genomen door de mede-eigenaars conform de statuten voorzien in de basisakte. Snelle afhandeling en verzending van verslagen, in de gewenste landstaal.

Beheerraden houden in functie van de afspraken met de leden van de raad van beheer. De opdrachten en bestellingen voorzien door die beheerraden uitvoeren. Regelmatig overleg met de leden van de raad van beheer.

Verzekeringen

Polissen aangaan in naam van de Vereniging van Mede-eigenaars, de diverse aanbiedingen analyseren tijdens het afsluiten of vernieuwen van de polissen. Een kopie van de polissen aan de eigenaars die erom vragen overmaken. Schade-aangifte indienen bij de verzekeringsmaatschappij met nodige foto's. Oorzaak herstellen. Offertes gevolgschade opvragen. Expertise organiseren en bijwonen. Schade-regeling treffen met verzekeringsmaatschappij. Opdracht geven tot herstel gevolgschade.

Toezicht en controle

Boekhouding & administratie is op elk moment ter inzage van de mede-eigenaars op simpel verzoek tijdens de kantooruren. Doorzichtige boekhouding en afrekeningen met verdeelstaat per eigenaar, conform de lastenverdeling zoals bepaald door de statuten van het gebouw.

Financiële zekerheid

Als syndicus zijn we verzekerd via ons beroepsorganisatie BIV bij AXA (polis 730.390.160)  voor mogelijke beroepsfouten, verduistering door personeel of derden, integriteitsschending, beroepsaansprakelijkheid, uitbating en  een bankgarantie als financiële waarborg.

Manier van werken

Wij werken steeds met de formule all-in, d.i. een forfait per maand per privatief zonder bijkomende kosten voor administratie, telefoon, postzegels, bijwonen van expertises, buitengewone algemene vergaderingen ...

Onze richtlijn om uw residentie te beheren?

Doorzichtigheid van het beheer in volle overeenkomst met de beslissingen genomen door de vereniging van mede-eigenaars met een maximale bereikbaarheid van de syndicus voor een vooraf overeengekomen forfait.

Referenties in Wenduine

Referenties in De Haan

Referenties in Blankenberge

Leopold II-Laan 6
8420 Wenduine
050/41.88.41
beheer@immo-wenduine.be
 

Openingsuren

Maandag: 9u00 - 12u00 en 14u00 - 18u00
Dinsdag: 9u00 - 12u00 en 14u00 - 18u00
Woensdag: Gesloten
Donderdag: 9u00 - 12u00 en 14u00 - 18u00
Vrijdag: 9u00 - 12u00 en 14u00 - 18u00
Zaterdag: 9u00 - 12u00 en 14u00 - 18u00
Zondag: Op afspraak
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. OK